توجه : با توجه به متغیر بودن قیمت ها تماس بگیرید
09122885447 09122885447

3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ

فرمول خطی : (CH3)2C[C6H2(Br)2OH]2 

CAS: 79-94-7

وزن مولکولی: 543.87

 • نمایندگی سیگماآلدریچ
 • راههای ارتباطی :
  021-66895887 (ساعات تماس:8:30 الی 19)
  واتساپ:09122885447

 

توضیحات

3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ یکی از محصولات کمپانی سیگماآلدریچ  است که به عنوان تولیدکننده برتر جهانی در زمینه موادشیمیایی، آزمایشگاهی محسوب می شود. شرکت شیمی کهن به عنوان  نمایندگی سیگماآلدریچ در ایران را به صورت انحصاری دراختیار داشته است.

محصولات و مواد شیمیایی کمپانی سیگما و مرک را به هموطنان ایرانی ارائه می دهد. شرکت شیمی کهن بطور مستمر فعالیت خود را درحوزه فروش مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و فروش تجهیزات آزمایشگاهی ادامه داده و این شرکت علاوه بر فروش محصولات شیمیایی، مواد شیمیایی مورد نیاز درصنعت داروسازی را نیز برای شرکت های دارویی تامین می کند.

کمپانی سیگماآلدریچ به عنوان تولیدکننده برتر جهانی در زمینه موادشیمیایی، آزمایشگاهی محسوب می شود. شرکت شیمی کهن در ایران، نمایندگی سیگما آلدریچ را به صورت انحصاری دراختیار داشته است.  محصولات و مواد شیمیایی این کمپانی را به هموطنان ایرانی ارائه می دهد.

3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ

شرکت شیمی کهن بطور مستمر فعالیت خود را درحوزه فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و فروش تجهیزات آزمایشگاهی ادامه داده. این شرکت علاوه بر فروش محصولات شیمیایی، مواد شیمیایی مورد نیاز درصنعت داروسازی را نیز برای شرکت های دارویی تامین می کند.

ارتعاش، طیف NMR و تجزیه و تحلیل مداری 3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 : یک مطالعه تجربی و محاسباتی ترکیبی.

Spectrochimica acta. بخش A، طیف سنجی مولکولی و بیومولکولی (08-01-2013)

محققان :

 • شانشان کیو
 • جین وی
 • فنگ پان
 • جینگ پینگ لیو
 • آیچیان ژانگ

PMlD23291227

خلاصه مقاله 3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول Aکد 330396 سیگما آلدریچ

در کار حاضر، مطالعات تجربی و نظری در مورد ساختار، ارتعاشات، تجزیه و تحلیل NMR و (HOMO-LUMO3,3,5,5-tetrabromobisphenol A (TBBPA ارائه شده است. طیف (FT-lR 40000-400 سانتی متر(-1)) و FT- رامان (100-4000 سانتی متر(-1)) TBBPA ثبت شد. هندسه مولکولی، فرکانس های ارتعاشی با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی (DFT) با مجموعه پایه 31G(d)-6 محاسبه شد. ویژگی های هندسی بهینه، اعداد موج ارتعاشی مقیاس شده، شدت های lR، فعالیت های رامان تطابق خوبی با داده های تجربی نشان می دهند.

حالت های ارتعاشی اختصاص داده شده طیف lR و رامان با خواص مربوط به دی فنیل اترهای پلی برومینه (PBDE) مقایسه شد. تجزیه و تحلیل مقایسه ای نشان داد که تغییر قرمز ارتعاش C-Br احتمالاً می تواند به یکسان سازی چگالی الکترونی بیشتر به دلیل همجوشی p-n بین اتم O و بنزین نسبت داده شود. تجزیه و تحلیل اوربیتال پیوندطبیعی (NBO) نشان داد که فعل و انفعالات هیپرکنژوگیتی بین مولکولی عمدتاً توسط همپوشانی مداری بین اوربیتال های پیوندQ(O-H), Q(*) (C-C),n (C-C), n(*) C-C) تشکیل می شوند.

در مقایسه با مقدار (E(2 بالاتر (Kcal/mol 34.82.33.65) از LP(2)O تا (n(*)(CC، یک( E2 : 8.23-9 Kcal/ مول) از LP(3)Br و (n(*)(CC به تمایل ترجیحی شکست C-Br به شکست CO در تحول کمک می کند.نتایج محاسبه شده NMR به دست آمده در سطح 31G(d)-6 تطابق خوبی با داده های تجربی را ثابت می کند(r(2)=0.999). تجزیه و تحلیل سطح ایزوسطح مدار مربوطه نشان می دهد که تمام ویژگی های تحریک اصلی n-n(*) روی حلقه های بنزن موضعی دارند.

Sigma-Aldrich

 

330396

3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A

Synonym(s)
TBBPA, 4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol)
Linear Formula
(CH3)2C[C6H2(Br)2OH]2
CAS Number
Molecular Weight
543.87
Beilstein
1889048
EC Numbe
MDL number
PubChem Substance ID
NACRES
NA.23

3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ

مقاله دوم

تبدیل و حذف تترابرومو بیسفنول A از آب در حضور مواد عالی طبیعی از طریق واکنش های کاتالیز شده با لاکاز: نرخ های واکنش، محصولات و مسیرها.

علوم و فناوری زیست محیطی (22-12-2012)

محققان : 

 • ییپینگ فنگ
 • لیزا ام کولوسی
 • شیشیانگ گائو
 • چینگگو هوانگ
 • لیانگ مائو

PMlD23256593

خلاصه

شیوع گسترده تترابرومو بیسفنول A بازدارنده شعله رم دار (TBBPA) آن را به یک منبع احتمالی نگران کننده تبدیل می کند. آزمایشات ما نشان می دهد که TBBPA می تواند به طور موثر توسط آنزیم لاکاز طبیعی از Trametes versicolorتبدیل شود. این واکنش ها از سینتیک های مرتبه دوم پیروی می کنندکه به موجب آن سرعت حذف ظاهری تابعی از غلظت سوبسترا و آنزیم است. برای واکنش هایی در غلظت های اولیه مختلف و با یا بدون مواد آلی طبیعی (NOM)، محصولات واکنش با استفاده از کروماتوگرافی مایع یا گاز با طیف سنجی جرمی شناسایی می شوند.

مسیرهای واکنش دقیق پیشنهاد شده است. فرض بر این است که دو رادیکال TBBPA ناشی از یک واکنش با واسطه لاکاز از طریق برهمکنش یک اتم اکسیژن روی یک رادیکال و یک اتم کربن معطر جایگزین شده با پروپیل روی دیگری با هم جفت می شوند. سپس یک کربوکاتیون 2،6- دیبروم-4-ایزوپروپیل فنل از دایمر رادیکال حذف می شود. همه به جز یکی از محصولات شناسایی شده از جایگزینی یا حذف پروتون از کربوکاتیونdibromo-4–2,6 isopropylphenol ناشی می شوند.

سه محصول اضافی برای واکنش ها در حضور NOM شناسایی می شوند که نشان می دهد واکنش بین NOM و رادیکال TBBPA رخ می دهد. داده های حاصل از آزمایش های بی حرکتی حاد با دافنی تایید می کند که سمیت TBBPA به طور موثر با حذف TBBPA کاتالیز شده با لاکاز از بین می رود. این یافته ها برای درک واکنش های TBBPA با واسطه لاکاز مفید هستند و در نهایت می توانند به توسعه روش های جدید برای کنترل آلودگی TBBPA منجر شوند.

قیمت – فروش 3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A

شرکت شیمی کهن یکی از بزرگترین وارد کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی آزمایشگاهی بخصوص محصولات 3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ می باشد. این شرکت در زمینه واردات این محصولات از تجربه بسیار بالایی برخوردار است.

شما می توانید جهت خرید محصولات سیگما آلدریچ (اصلی) با بخش فروش شرکت تماس گرفته و با کارشناسان  این شرکت در ارتباط باشید و یا از طریق کانال واتساپ شرکت نام محصول به همراه میزان نیاز خود را ارسال تا در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

امیدواریم بتوانیم با ارائه محصولات اصلی و با بهترین کیفیت شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری نمائیم.

 

جهت محصولات بیشتر واستعلام سریع قیمت 3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ  میتوانید از طریق کانال واتساپ شرکت با ارسال نام ماده و مقدار نیاز در کمترین زمان پاسخ استعلام خود را دریافت نمائید.

 

جهت اطلاعات بیشتر محصولات سیگما آلدریچ کلیک کنید:

 

راههای ارتباطی :
021-66895887 (ساعات تماس:8:30 الی 19)
واتساپ:09122885447  (ساعات تماس 24ساعت) 

 

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “3,3,5,5 تترا برومو بیسفنول A کد 330396 سیگما آلدریچ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آدرس:

آدرس:

تهران -میدان جمهوری -بزرگراه نواب نبش مترو نواب -برج گردون
ساعات کار

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه از 8.30 تا 18 عصر
پشتیبانی

پشتیبانی

شما می توانید با اسفاده تماس با ما یا ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید
X